قیمت و خرید ورق رنگی

ورق رنگی چیست؟

به ورق های فلزی رنگ شده توسط کوره و با جنس الکترواستاتیک ورق رنگی گفته می شود.

ورق های فلزی بسیار کاربردی هستند.

در بین ورق های فلزی ورق های گالوانیزه و ورق
های گالوانیزه
رنگی از کاربردی ترین های ورق های فلزی هستند.

 

انواع فلزات رنگی

در این مطلب قصد دارم در مورد فلزات  رنگی کمی توضیح دهم، در بین فلزات رنگی رایج در بازار می توان انواع زیر را پیدا
کرد:

ورق گالوانیزه رنگی

ورق آلومینیوم رنگی

ورق آلوزینک رنگی

ورق استیل رنگی

سایر فلزات رنگی کمتر در بازار ایران پیدا می شوند و به همان نسبت نیز کاربرد کمتری قیمت و خرید ورق رنگی  دارند.مانند
ورق برنج و ورق مسی.

حالا بپردازیم به انواع فلزات رنگی:

 

ورق گالوانیزه رنگی

همان طور که از اسمش پیداست این ورق رنگی قیمت و خرید ورق رنگی از جنس گالوانیزه و به تبع گالوانیزه بودنش آهنی است.

ورق های گالوانیزه رنگی پرکاربرد ترین فلز رنگی در دنیا است که در کشور ما نیز اینگونه است.

ورق گالوانیزه رنگی امروزه در کارخانه هایی نظیر فولاد مبارکه اصفهان ، هفت الماس قزوین و یا به روش های کارگاهی در شرکت
ها و کارگاه ها تولید می شود که تقریبا نصف نیاز بازار ایران را تشکیل می دهد.

مابقی نیاز کشور به ورق های گالوانیزه رنگی بیشتر توسط واردات این محصول (بیشتر چین و هند و کره) انجام می شود.

 

قیمت ورق رنگی گالوانیزه

با توجه به نوسانات بازار حتما با واحد فروش تماس بگیرید.

قیمت ورق گالوانیزه رنگی با بروزرسانی سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰به شرح زیر می باشد:

 ورق رنگی آبی

ورق رنگی آبی
قیمت شرح کالا ضخامت کارخانه عرض وزن ۱متر طول-گرم ترخیص
تماس ورق گالوانیزه رنگی آبی ۵۰۱۵ ۳۰ چین ۱۰۰ ۲۳۶۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی آبی ۵۰۱۵ ۴۰ چین ۱۰۰ ۳۱۴۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی آبی ۵۰۱۵ ۵۰ چین ۱۰۰ ۳۷۳۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی آبی ۵۰۱۵ ۵۰ چین ۱۲۵ ۴۷۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی آبی ۵۰۱۵ ۵۰ فولادمبارکه ۱۰۰ ۳۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی آبی ۵۰۱۵ ۵۰ فولادمبارکه ۱۲۵ ۴۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی آبی ۵۰۱۵ ۶۰ فولادمبارکه ۱۰۰ ۴۸۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی آبی ۵۰۱۵ ۶۰ فولادمبارکه ۱۲۵ ۶۰۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی آبی ۵۰۱۵ ۷۰ فولادمبارکه ۱۰۰ ۵۶۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی آبی ۵۰۱۵ ۷۰ فولادمبارکه ۱۲۵ ۶۸۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی آبی۵۰۱۵ ۱میل فولادمبارکه ۱۰۰ ۸۰۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی آبی۵۰۱۵ ۱میل فولادمبارکه ۱۲۵ ۱۰۰۰۰ کف بنگاه تهران

ورق رنگی قرمز

ورق رنگی قرمز
قیمت شرح کالا ضخامت کارخانه عرض وزن ۱متر طول-گرم ترخیص
تماس ورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۱۶ چین ۱۰۰ ۱۲۶۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۱۸ چین ۱۰۰ ۱۴۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۳۵ چین ۱۰۰ ۲۷۵۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۴۰ چین ۱۰۰ ۳۱۴۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۵۰ چین ۱۰۰ ۳۷۳۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۵۰ چین ۱۲۵ ۴۷۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۵۰ فولادمبارکه ۱۰۰ ۳۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۵۰ فولادمبارکه ۱۲۵ ۴۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۶۰ فولادمبارکه ۱۰۰ ۴۸۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۶۰ فولادمبارکه ۱۲۵ ۶۰۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۷۰ فولادمبارکه ۱۰۰ ۵۶۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۷۰ فولادمبارکه ۱۲۵ ۶۸۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۱میل فولادمبارکه ۱۰۰ ۸۰۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۱میل فولادمبارکه ۱۲۵ ۱۰۰۰۰ کف بنگاه تهران

ورق رنگی سفید

ورق رنگی سفید
قیمت شرح کالا ضخامت کارخانه عرض وزن ۱متر طول-گرم ترخیص
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶ ۱۶ چین ۱۰۰ ۱۲۶۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶ ۱۸ چین ۱۰۰ ۱۴۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶ ۲۰ چین ۱۰۰ ۱۵۷۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶ ۲۵ چین ۱۰۰ ۱۹۷۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶ ۳۰ چین ۱۰۰ ۲۳۶۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶ ۳۵ چین ۱۰۰ ۲۷۵۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶ ۴۰ چین ۱۰۰ ۳۱۴۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶ ۵۰ چین ۱۰۰ ۳۷۳۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶ ۵۰ چین ۱۲۵ ۴۷۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶ ۵۰ فولادمبارکه ۱۰۰ ۳۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶ ۵۰ فولادمبارکه ۱۲۵ ۴۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶ ۶۰ فولادمبارکه ۱۰۰ ۴۸۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶ ۶۰ فولادمبارکه ۱۲۵ ۶۰۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶ ۷۰ فولادمبارکه ۱۰۰ ۵۶۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶ ۷۰ فولادمبارکه ۱۲۵ ۶۸۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶ ۱میل فولادمبارکه ۱۰۰ ۸۰۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶ ۱میل فولادمبارکه ۱۲۵ ۱۰۰۰۰ کف بنگاه تهران

 ورق رنگی قهوه ای سوخته

ورق رنگی قهوه ای سوخته
قیمت شرح کالا ضخامت کارخانه عرض وزن ۱متر طول-گرم ترخیص
تماس ورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۱۶ چین ۱۰۰ ۱۲۶۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۱۸ چین ۱۰۰ ۱۴۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۲۵ چین ۱۰۰ ۱۹۷۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۳۰ چین ۱۰۰ ۲۳۶۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۳۵ چین ۱۰۰ ۲۷۵۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۴۰ چین ۱۰۰ ۳۱۴۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۵۰ چین ۱۰۰ ۳۷۳۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۵۰ چین ۱۲۵ ۴۷۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۵۰ فولادمبارکه ۱۰۰ ۳۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۵۰ فولادمبارکه ۱۲۵ ۴۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۱میل فولادمبارکه ۱۰۰ ۸۰۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۱میل فولادمبارکه ۱۲۵ ۱۰۰۰۰ کف بنگاه تهران

ورق رنگی قهوه ای رنگ سفال

ورق رنگی قهوه ای روشن
قیمت شرح کالا ضخامت کارخانه عرض وزن ۱متر طول-گرم ترخیص
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۱۶ چین ۱۰۰ ۱۲۶۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۱۸ چین ۱۰۰ ۱۴۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۲۵ چین ۱۰۰ ۱۹۷۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۳۰ چین ۱۰۰ ۲۳۶۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۳۵ چین ۱۰۰ ۲۷۵۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۴۰ چین ۱۰۰ ۳۱۴۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۵۰ چین ۱۰۰ ۳۷۳۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۵۰ چین ۱۲۵ ۴۷۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۵۰ فولادمبارکه ۱۰۰ ۳۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۵۰ فولادمبارکه ۱۲۵ ۴۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۱ فولادمبارکه ۱۰۰ ۸۰۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۱ فولادمبارکه ۱۲۵ ۱۰۰۰۰ کف بنگاه تهران

ورق رنگی نارنجی

ورق رنگی نارنجی
قیمت شرح کالا ضخامت کارخانه عرض وزن ۱متر طول-گرم ترخیص
تماس ورق گالوانیزه رنگی نارنجی ۲۰۰۳ ۴۰ چین ۱۰۰ ۳۱۴۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی نارنجی ۲۰۰۳ ۵۰ چین ۱۰۰ ۳۷۳۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی نارنجی ۲۰۰۳ ۵۰ چین ۱۲۵ ۴۷۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی نارنجی ۲۰۰۳ ۵۰ فولادمبارکه ۱۰۰ ۳۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی نارنجی ۲۰۰۳ ۵۰ فولادمبارکه ۱۲۵ ۴۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی نارنجی ۲۰۰۳ ۱ فولادمبارکه ۱۰۰ ۸۰۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی نارنجی ۲۰۰۳ ۱ فولادمبارکه ۱۲۵ ۱۰۰۰۰ کف بنگاه تهران

ورق رنگی پرتقالی

ورق رنگی پرتقالی
قیمت شرح کالا ضخامت کارخانه عرض وزن ۱متر طول-گرم ترخیص
تماس ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی ۱۰۲۸ ۴۰ چین ۱۰۰ ۳۱۴۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی ۱۰۲۸ ۵۰ چین ۱۰۰ ۳۷۳۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی ۱۰۲۸ ۵۰ چین ۱۲۵ ۴۷۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی ۱۰۲۸ ۵۰ فولادمبارکه ۱۰۰ ۳۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی ۱۰۲۸ ۵۰ فولادمبارکه ۱۲۵ ۴۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی ۱۰۲۸  ۱ فولادمبارکه ۱۰۰ ۸۰۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی پرتقالی ۱۰۲۸ ۱ فولادمبارکه ۱۲۵ ۱۰۰۰۰ کف بنگاه تهران

ورق رنگی زرد

ورق رنگی زرد
قیمت شرح کالا ضخامت کارخانه عرض وزن ۱متر طول-گرم ترخیص
تماس ورق گالوانیزه رنگی زرد ۱۰۲۳ ۵۰ فولادمبارکه ۱۰۰ ۳۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی زرد ۱۰۲۳ ۵۰ فولادمبارکه ۱۲۵ ۴۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی زرد ۱۰۲۳ ۱ فولادمبارکه ۱۰۰ ۸۰۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی زرد ۱۰۲۳ ۱ فولادمبارکه ۱۲۵ ۱۰۰۰۰ کف بنگاه تهران

ورق رنگی سبز

ورق رنگی سبز
قیمت شرح کالا ضخامت کارخانه عرض وزن ۱متر طول-گرم ترخیص
تماس ورق گالوانیزه رنگی سبز ۶۰۲۴  ۴۰ چین ۱۰۰ ۳۱۴۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سبز ۶۰۲۴ ۵۰ چین ۱۰۰ ۳۷۳۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سبز ۶۰۲۴ ۵۰ چین ۱۲۵ ۴۷۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سبز ۶۰۲۴ ۵۰ فولادمبارکه ۱۰۰ ۳۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سبز ۶۰۲۴ ۵۰ فولادمبارکه ۱۲۵ ۴۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سبز ۶۰۲۴ ۱ فولادمبارکه ۱۰۰ ۸۰۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی سبز ۶۰۲۴ ۱ فولادمبارکه ۱۲۵ ۱۰۰۰۰ کف بنگاه تهران

ورق رنگی صورتی

ورق رنگی صورتی
قیمت شرح کالا ضخامت کارخانه عرض وزن ۱متر طول-گرم ترخیص
تماس ورق گالوانیزه رنگی صورتی ۴۰۰۲ ۱۸ چین ۱۰۰ ۱۴۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی صورتی ۴۰۰۲ ۴۰ چین ۱۰۰ ۳۱۴۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی صورتی ۴۰۰۲ ۵۰ چین ۱۰۰ ۳۷۳۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی صورتی ۴۰۰۲ ۵۰ چین ۱۲۵ ۴۷۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی صورتی ۴۰۰۲ ۵۰ فولادمبارکه ۱۰۰ ۳۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی صورتی ۴۰۰۲ ۵۰ فولادمبارکه ۱۲۵ ۴۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی صورتی ۴۰۰۲ ۱ فولادمبارکه ۱۰۰ ۸۰۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی صورتی ۴۰۰۲ ۱ فولادمبارکه ۱۲۵ ۱۰۰۰۰ کف بنگاه تهران

ورق رنگی بنفش

ورق رنگی بنفش
قیمت شرح کالا ضخامت کارخانه عرض وزن ۱متر طول-گرم ترخیص
تماس ورق گالوانیزه رنگی بنفش ۴۰۰۵ ۱۸ چین ۱۰۰ ۱۴۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی بنفش ۴۰۰۵ ۵۰ چین ۱۰۰ ۳۷۳۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی بنفش ۴۰۰۵ ۵۰ چین ۱۲۵ ۴۷۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی بنفش ۴۰۰۵ ۵۰ فولادمبارکه ۱۰۰ ۳۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی بنفش ۴۰۰۵ ۵۰ فولادمبارکه ۱۲۵ ۴۹۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی بنفش ۴۰۰۵ ۱ فولادمبارکه ۱۰۰ ۸۰۰۰ کف بنگاه تهران
تماس ورق گالوانیزه رنگی بنفش ۴۰۰۵ ۱ فولادمبارکه ۱۲۵ ۱۰۰۰۰ کف بنگاه تهران

کاربردهای ورق گالوانیزه رنگی

از جمله کاربرد های ورق گالوانیزه رنگی موارد زیر شایان ذکر است:

پوشش
سقف سوله

پوشش سقف شیروانی

پوشش سقف ویلا و ساختمان

حصار کشی کارگاهی

دیوار کشی موقت

جداسازی فضا ها

ساخت دستگاه های صنعتی

ساخت تابلو

انجام امور دکوراتیو

ساخت آلاچیق

ساخت تخته وایت بورد

ساخت فلاشینگ

بدنه خودرو

لوازم خانگی

صفحات رنگی

سقف ویلا

ویترین مغازه ها

و ده ها مورد دیگر ….

مشخصات فنی ورق های گالوانیزه رنگی

این ورق ها معمولا در ضخامت های کم  قیمت و خرید ورق رنگی تولید و عرضه می شوند و علت آن هم این است که محصول نهایی و
خروجی اصلی از ورق گالوانیزه رنگی خام نیاز به انواع خم و برش و ماشینکاری دارد.

رنج تولید یا واردات این محصول ضخامت ۱۶ صدم میلیمتر  تا ۱ میلی متر  است و در ابتدا به صورت رول (حلقه یا کویل) تولید می
شوند.

عرض رول های ورق گالوانیزه رنگی به صورت استانداد ۱۰۰ یا ۱۲۵ سانتی متر است که در بازار به ترتیب به آنها کوتاه و بلند
گفته می شود.

عرض های نا متعارفی مانند ۱۰۹ سانت (تولید کننده های ساندویچ
پانل
) یا ۱۲۲ سانت (چینی سفارش امارات) یا عرض های سفارشی نیز در بازار گهگاهی پیدا می شوند.

در مورد ضخامت و عرض صحبت کردیم، حتما می پرسید طول این ورق ها چقدر است؟ سوال خوبی است؛چون وزن این رول ها حدود ۶تن است
طول ورق ها بین ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ متر بنا به عرض و ضخامت خواهد بود. اما همه که قرار نیست یک رول کامل بخرند !

برای مصارف خرد و کلان برنامه ای وجود دارد.در خرده فروشی  معمولا ورق های با عرض ۱۰۰ سانت را با طول ۲ متر و ورق های با
عرض ۱۲۵ سانت را با طول ۲/۵ متر از رول برش زده و با نام های ورق کوتاه رنگی و  ورق رنگی بلند عرضه می کنند.

با در اختیار داشتن خطوط برش مجهز ، تمام اتوماتیک و پیشرفته این امکان را دارد که ورق گالوانیزه رنگی را به شما با طول و
عرض دلخواه شما عرضه کند.در این روش که برش از رول نام دارد با دقت کمتر از نیم سانتی متر تلورانس و تا طول ۱۲ متر
قابلیت برش وجود دارد.

تشخیص ورق رنگی اصلی و تقلبی

تا اینجا در مورد ضخامت ، طول و عرض و مشخصات فیزیکی ورق های گالوانیزه رنگی صحبت شد ؛ مورد مهمی نیز وجود دارد که شما با
دانستن آن خرید مطمئنی خواهید داشت!

کلک نخورید !

ورقهای گالوانیزه رنگی را برگی نخرید ! فروشندگان ورق های گالوانیزه رنگی مانند سایر آهن فروشان موظفند کالای فلزی را به
صورت وزنی (کیلویی) بفروشند ، نه شاخه و برگ و غیره …

مگر اینکه خود شما بخواهید برای سهولت در محاسبات برای شما این عدد وزنی را به برگ تبدیل کنند.

یکی از روش های کلک زدن قیمت و خرید ورق رنگی  در این زمینه این است که فروشنده به شما قیمت ورق ۵۰ صدم میل را برگی ایکس
تومان اعلام میکند و شما خوشحال و راضی از اینکه فروشنده منصف را  پیدا کرده اید اقدام به خرید می کنید. غافل از اینکه
ممکن است فروشنده بی انصاف دارد ورق ۴۰ صدم میل و یا حتی ۳۰ صدم میل  را به اسم ورق ۵۰ صدم میل به شما می فروشد و شما
آگاه نیستید.

علت اختلاف قیمت ، اختلاف وزن بین دو کالاست.اگر شما از فروشنده بخواهید که کالای شما را بر اساس وزن قیمت بدهد و برای
مثال بگوید ورق ۵۰ صدم کیلویی ایکس تومان و ورق ۴۰ صدم کیلویی ایکس تومان ، شما به سادگی متوجه اختلاف قیمت خواهید شد.پس
همیشه یا ورق رنگی را کیلویی بخرید و یا اگر برگی خریدید به شرط وزن این کار را انجام دهید.

وزن ورق رنگی 

خوب از کجا بدانیم وزن ورق های رنگی چقدر است؟

قبلا در پست محاسبه وزن فلزات آموزش کاملی در این خصوص دادم، و با توجه به چگالی ورق گالوانیزه
رنگی
که عدد ۷/۸۶ می باشد به سادگی متوجه می شوید که یک برگ ورق رنگی با ابعاد۱*۲ متر با ضخامت ۵۰ صدم میل
حدود۸کیلوگرم و با ضخامت ۴۰ صدم میل حدود ۶کیلوگرم خواهد بود. این دو کیلوگرم اختلاف وزن جزئی با قیمت امروز ورق رنگی که
حدود کیلویی ۱۲ هزار تومان است می شود نزدیک ۲۴ هزار تومان برای یک برگ !

یعنی یک فروشنده بی انصاف با فروش ورق گالوانیزه رنگی به صورت برگی  با اختلاف هزار تومان ارزان تر از بقیه همکاران و با
فروش ورق ۴۰ صدم به جای ۵۰ صدم به راحتی می تواند برگی ۱۹هزار تومان به شما گرانتر  بفروشد !!! و شما تصور کنید که ارزان
تر از بقیه فروشگاه ها خریده اید !

در مورد ورق های آلومینیوم رنگی چگالی را ۲/۷ و در مورد ورق های آلوزینک رنگی نیز چگالی را ۷ در نظر بگیرید.

ورق های آلومینیوم رنگی و آلوزینک رنگی در بازار ایران مصرف کمتری دارند و به همین دلیل توضیح بیشتری در مورد آنها
ننوشتم، ولی در صورت نیاز حتما به شما کمک خواهم کرد.

 

 رنگ های موجود  ورق گالوانیزه رنگی

ورق های گالوانیزه رنگی در رنگ های متنوع و کاربردی زیر تولید و عرضه می شوند:

سفید رال ۹۰۱۶

قهوه ای سوخته رال  ۸۰۱۷

قهوه ای شکلاتی رال  ۸۰۰۴

آبی رال ۵۰۱۵

قرمز رال ۳۰۰۰

نارنجی رال ۲۰۰۳

زرد رال ۱۰۲۳

سبز رال ۶۰۲۴

صورتی رال ۴۰۰۳

بنفش رال ۴۰۰۵

پرتقالی رال ۱۰۲۸

کرم رال ۱۰۱۵

سایر رنگ ها یا مقطعی در بازار پیدا می شوند یا بایدبه صورت سفارشی تولید شوند.

قیمت و خرید ورق رنگی

فرم های ورق رنگی

ورق های رنگی گالوانیزه   برای سقف های شیروانی در فرمینگ های زیر با طول سفارشی قابل تولید و اجراست :

ورق
گالوانیزه رنگی طرح کرکره سینوسی

ورق
گالوانیزه رنگی طرح ذوزنقه

ورق گالوانیزه
رنگی طرح شادولاین

ورق گالوانیزه رنگی طرح سفال پالرمو(طرح سفال ژاپنی)

ورق گالوانیزه رنگی طرح سفال ژنوا (طرح سفال ایتالیایی)

ورق گالوانیزه رنگی طرح دامپا
طولی

ورق گالوانیزه رنگی طرح لمبه (تولید با دستگاه پرس بریک)

قیمت و خرید ورق رنگی

تماس با ماموت ۵۰۱۰

پاسخ به متداول ترین سوال ها

ورق رنگی چیست؟

به ورق های فلزی رنگ شده توسط کوره و با جنس الکترواستاتیک ورق رنگی گفته می شود.

ورق گالوانیزه رنگی در کجا کاربرد دارد؟

ساخت تخته وایت بورد، ساخت فلاشینگ بدنه خودرو، لوازم خانگی، صفحات رنگی، سقف ویلا، ویترین مغازه ها و ...

تشخیص ورق رنگی اصلی و تقلبی چگونه است؟

یکی از روش های کلک زدن قیمت و خرید ورق رنگی  در این زمینه این است که فروشنده به شما قیمت ورق ۵۰ صدم میل را برگی ایکس تومان اعلام میکند و شما خوشحال و راضی از اینکه فروشنده منصف را  پیدا کرده اید اقدام به خرید می کنید. غافل از اینکه ممکن است فروشنده بی انصاف دارد ورق ۴۰ صدم میل و یا حتی ۳۰ صدم میل  را به اسم ورق ۵۰ صدم میل به شما می فروشد و شما
آگاه نیستید.

۵/۵ - (۲ امتیاز)