قیمت نصب ساندویچ پانل

اجرت نصب ساندویچ پانل بر اساس نوع سازه و زیرسازی متفاوت است . ارتفاع و شرایط محیطی برروی قیمت نصب ساندویچ پانل تاثیر گذار است . البته لازم به توضیح است که قیمت نصب ساندویچ پانل دیواری و سقفی و سردخانه ای با یکدیگر متفاوت است .

قیمت نصب فلاشینگ و گاتر هریک بصورت مجزی محاسبه می گردد .

قیمت نصب ساندویچ پانل

واحد نصب ساندویچ پانل بر اساس مترمربع میباشد و واحد محاسبه گاتر و

فلاشینگ بر اساس متر طول میباشد . البته در پرژه های کوچک قیمت بصورت

چکی محاسبه می گردد ولی با تمام این اوصاف کارفرما و مجری میتوانند با یکدیگر توافق داشته باشند .

نام محصولضخامتواحدقیمت واحد
ساندویچ پانل دیواری۴ سانتمترمربعمحاسبه قیمت
ساندویچ پانل دیواری۶ سانتمترمربعمحاسبه قیمت
ساندویچ پانل دیواری۱۰ سانتمترمربعمحاسبه قیمت
ساندویچ پانل دیواری+۱۲.۵ سانتمترمربعمحاسبه قیمت
ساندویچ پانل سقفی۴ سانتمترمربعمحاسبه قیمت
ساندویچ پانل سقفی۶ سانتمترمربعمحاسبه قیمت
ساندویچ پانل سقفی۱۰ سانتمترمربعمحاسبه قیمت
ساندویچ پانل سقفی+۱۲.۵ سانتمترمربعمحاسبه قیمت

قیمت نصب فلاشینگ

نام محصولواحدقیمت واحد
ورق فلاشینگ تاجمترطولمحاسبه قیمت
ورق فلاشینگ زیرتاجمترطولمحاسبه قیمت
ورق فلاشینگ کنجمترطولمحاسبه قیمت
ورق فلاشینگ قابمترطولمحاسبه قیمت
ورق فلاشینگ یومترطولمحاسبه قیمت

قیمت نصب آبرو (گاتر)

نصاب و مجری نصب ساندویچ پانل همان طور که از نامش مشخص است

مسئولیت نصب و اجرای ساندویچ پنل را بر عهده دارد. از جمله فعالیت های

نصاب ومجری نصب ساندویچ پانل می توان به پوشش سوله با ساندویچ پانل

و ورق سقفی و دیواری اشاره کرد. البته این موارد تنها بخش کوچکی از مجموعه

فعالیت ها در زمینه نصب ساندویچ پانل می باشد. ساندویچ پانل انواع مختلفی

دارد که هریک در هر یک از آن ها طریقه نصب ساندویچ پانل متفاوت می باشد.

از جمله انواع محصولات ساندویچ پانل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مجری نصب ساندویچ پانل

ساندویچ پانل

ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل سردخانه ای

ساندویچ پانل یک رو ورق یک رو کاغذ

ساندویچ پانل یک رو ورق یک رو فویل

ساندویچ پانل دو رو فویل دو رو نایلون

ساندویچ پانل دیواری دو رو صاف

ساندویچ پانل پیچ مخفی

با توجه به جدید بودن این مصالح در کشور، آشنایی بیشتر میتواند به مشتریان

بسیار کمک کند. تفاوت محصولات ذکر شده در عرض پانل ، ویژگی های فوم داخل پانل

، رنگ پانل ، ضخامت ورق و لایه میانی ساندویچ پانل و نیز طرح ورق ساندویچ پانل می باشد.

این ویژگی ها در اجرای ساندویچ پانل و طراحی نمای ساختمان تاثیرگذار می باشد.

 

 

نام محصولنوع ورقضخامت ورققیمت واحد
آبرو (گاتر)گالوانیزه۱.۵۰ میلیمترمحاسبه قیمت
آبرو (گاتر)گالوانیزه۲.۰۰ میلیمترمحاسبه قیمت
آبرو (گاتر)گالوانیزه۲.۵۰ میلیمترمحاسبه قیمت
آبرو (گاتر)گالوانیزه لندنی۱.۰۰ میلیمترمحاسبه قیمت