ساندویچ پانل در زاهدان امروزه استفاده از ساندویچ پانل ها بسیار رایج است. وزن سنگین سازه های سنتی مانند آجر و بتن باعث شده حمل و نقل و بکارگیری آن ها سخت باشد و وزن ساختمان بالا برود. ساندویچ پانل ها با ویژگی هایی که دارند جایگزین خوبی برای این