خرید ساندویچ پانل آلوزینک ماموت ساندویچ پانل آلوزینک ماموت همه ساندویچ پانل ها متشکل از یک هسته ی عایق هستند. این عایق در بخش انتهایی به ۲ لایه ورق فلزی محدود شده است. جنس و نوع این ورق ها، از جنس فلزی آلوزینک می باشند. آلوزینک  آلیاژ ترکیبی است از