ساندویچ پانل در عسلویه شهرستان عسلویه یکی از شهرهای استان بوشهر در جنوب ایران است.استقرار بزرگترین میدان مستقل گازی جهان در عسلویه که حدود هشت درصد ذخایر گازی دنیا را در خود جای داده است می توان گفت عسلویه پایتخت انرژی جهان است. ساندویچ پانل یک محصول پوشش سوله و