صنعت ساندویچ پانل پر واضح است که شرایط کنونی کشور و ترس از ابتلا به این ویروس روال عادی و طبیعی زندگی مردم را بر هم زده و علاوه بر ایجاد تشویش و اضطراب در جامعه، تعطیلی ارگان‌ها، کارخانجات و مراکز کسب و کار تمامی امور را تحت الشعاع خود