دمای ساندویچ پانل در فصول گرم و سرد سال ساندویچ پانل از جمله مصالح ساختمانی پرکاربرد هستند که در دیواره و سقف سازه ها قابل استفاده هستند. با توجه به مزایایی که این مصالح دارند امروزه به وفور از آن ها استفاده می شود. دمای ساندویچ پانل در فصول گرم