ایمنی ساندویچ پانل ها بحث ایمنی در ساندویچ پانل ها از این بابت اهمیت دارد که دارای ساختاری بسیار متفاوت نسبت به مصالح سنتی هستند. شاید در نگاه اول برای شما هم این تصور پیش بیاید که ورقه های ساندویچ پانل نمی‌توانند یک ساختمان ایمن و محکم را ایجاد کنند.