اجرای فلاشینگ ساندویچ پانل نصاب اجرای فلاشینگ ساندویچ پانل اجرای فلاشینگ ساندویچ پانل باید توسط نصاب مجرب این مصالح انجام شود. فلاشینگ چیست؟ ابزاری برای پوشش سقف به شکل شیروانی ، قرنیزهای پنجره و پشت بام هاست. این ابزار و مصالح سبب جلوگیری از ریزش آب روی دیوار ها می