قیمت و خرید ورق رنگی

ورق رنگی چیست؟

به ورق های فلزی رنگ شده توسط کوره و با جنس الکترواستاتیک ورق رنگی گفته می شود.

ورق های فلزی بسیار کاربردی هستند.

در بین ورق های فلزی ورق های گالوانیزه و ورق های گالوانیزه رنگی از کاربردی ترین های ورق های فلزی هستند.

 

انواع فلزات رنگی

در این مطلب قصد دارم در مورد فلزات  رنگی کمی توضیح دهم، در بین فلزات رنگی رایج در بازار می توان انواع زیر را پیدا کرد:

ورق گالوانیزه رنگی

ورق آلومینیوم رنگی

ورق آلوزینک رنگی

ورق استیل رنگی

سایر فلزات رنگی کمتر در بازار ایران پیدا می شوند و به همان نسبت نیز کاربرد کمتری قیمت و خرید ورق رنگی  دارند.مانند ورق برنج و ورق مسی.

حالا بپردازیم به انواع فلزات رنگی:

 

ورق گالوانیزه رنگی

همان طور که از اسمش پیداست این ورق رنگی قیمت و خرید ورق رنگی از جنس گالوانیزه و به تبع گالوانیزه بودنش آهنی است.

ورق های گالوانیزه رنگی پرکاربرد ترین فلز رنگی در دنیا است که در کشور ما نیز اینگونه است.

ورق گالوانیزه رنگی امروزه در کارخانه هایی نظیر فولاد مبارکه اصفهان ، هفت الماس قزوین و یا به روش های کارگاهی در شرکت ها و کارگاه ها تولید می شود که تقریبا نصف نیاز بازار ایران را تشکیل می دهد.

مابقی نیاز کشور به ورق های گالوانیزه رنگی بیشتر توسط واردات این محصول (بیشتر چین و هند و کره) انجام می شود.

 

قیمت ورق رنگی گالوانیزه

با توجه به نوسانات بازار حتما با واحد فروش تماس بگیرید.

قیمت ورق گالوانیزه رنگی با بروزرسانی سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰به شرح زیر می باشد:

 ورق رنگی آبی

ورق رنگی آبی
قیمتشرح کالاضخامتکارخانه عرضوزن ۱متر طول-گرمترخیص
تماسورق گالوانیزه رنگی آبی ۵۰۱۵۳۰ چین ۱۰۰ ۲۳۶۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی آبی ۵۰۱۵۴۰ چین۱۰۰ ۳۱۴۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی آبی ۵۰۱۵۵۰ چین۱۰۰ ۳۷۳۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی آبی ۵۰۱۵۵۰ چین۱۲۵ ۴۷۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی آبی ۵۰۱۵۵۰ فولادمبارکه۱۰۰ ۳۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی آبی ۵۰۱۵۵۰ فولادمبارکه۱۲۵ ۴۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی آبی ۵۰۱۵۶۰ فولادمبارکه۱۰۰ ۴۸۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی آبی ۵۰۱۵۶۰ فولادمبارکه۱۲۵ ۶۰۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی آبی ۵۰۱۵۷۰ فولادمبارکه۱۰۰ ۵۶۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی آبی ۵۰۱۵۷۰ فولادمبارکه۱۲۵ ۶۸۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی آبی۵۰۱۵۱میل فولادمبارکه۱۰۰ ۸۰۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی آبی۵۰۱۵ ۱میل فولادمبارکه۱۲۵ ۱۰۰۰۰کف بنگاه تهران

ورق رنگی قرمز

ورق رنگی قرمز
قیمتشرح کالاضخامتکارخانه عرضوزن ۱متر طول-گرمترخیص
تماسورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۱۶ چین ۱۰۰ ۱۲۶۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۱۸ چین۱۰۰ ۱۴۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۳۵ چین۱۰۰ ۲۷۵۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۴۰ چین۱۰۰ ۳۱۴۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۵۰ چین۱۰۰ ۳۷۳۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۵۰ چین۱۲۵ ۴۷۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۵۰ فولادمبارکه۱۰۰ ۳۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۵۰ فولادمبارکه۱۲۵ ۴۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۶۰ فولادمبارکه۱۰۰ ۴۸۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۶۰ فولادمبارکه۱۲۵ ۶۰۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۷۰ فولادمبارکه۱۰۰ ۵۶۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۷۰ فولادمبارکه۱۲۵ ۶۸۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۱میل فولادمبارکه۱۰۰ ۸۰۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی قرمز ۳۰۰۰ ۱میل فولادمبارکه۱۲۵ ۱۰۰۰۰کف بنگاه تهران

ورق رنگی سفید

ورق رنگی سفید
قیمتشرح کالاضخامتکارخانه عرضوزن ۱متر طول-گرمترخیص
تماسورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶ ۱۶ چین ۱۰۰ ۱۲۶۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶۱۸ چین۱۰۰ ۱۴۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶۲۰ چین۱۰۰ ۱۵۷۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶۲۵ چین۱۰۰ ۱۹۷۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶۳۰ چین ۱۰۰ ۲۳۶۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶۳۵ چین۱۰۰ ۲۷۵۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶۴۰ چین۱۰۰ ۳۱۴۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶۵۰ چین۱۰۰ ۳۷۳۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶۵۰ چین۱۲۵ ۴۷۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶۵۰ فولادمبارکه۱۰۰ ۳۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶۵۰ فولادمبارکه۱۲۵ ۴۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶۶۰ فولادمبارکه۱۰۰ ۴۸۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶۶۰ فولادمبارکه۱۲۵ ۶۰۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶۷۰ فولادمبارکه۱۰۰ ۵۶۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶۷۰ فولادمبارکه۱۲۵ ۶۸۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶۱میل فولادمبارکه۱۰۰ ۸۰۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفید ۹۰۱۶ ۱میل فولادمبارکه۱۲۵ ۱۰۰۰۰کف بنگاه تهران

 ورق رنگی قهوه ای سوخته

ورق رنگی قهوه ای سوخته
قیمتشرح کالاضخامتکارخانه عرضوزن ۱متر طول-گرمترخیص
تماسورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۱۶ چین ۱۰۰ ۱۲۶۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۱۸ چین۱۰۰ ۱۴۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۲۵ چین۱۰۰ ۱۹۷۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۳۰ چین ۱۰۰ ۲۳۶۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۳۵ چین۱۰۰ ۲۷۵۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۴۰ چین۱۰۰ ۳۱۴۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۵۰ چین۱۰۰ ۳۷۳۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۵۰ چین۱۲۵ ۴۷۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۵۰ فولادمبارکه۱۰۰ ۳۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۵۰ فولادمبارکه۱۲۵ ۴۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۱میل فولادمبارکه۱۰۰ ۸۰۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سوخته ۸۰۱۷ ۱میل فولادمبارکه۱۲۵ ۱۰۰۰۰کف بنگاه تهران

ورق رنگی قهوه ای رنگ سفال

ورق رنگی قهوه ای روشن
قیمتشرح کالاضخامتکارخانه عرضوزن ۱متر طول-گرمترخیص
تماسورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۱۶ چین ۱۰۰ ۱۲۶۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۱۸ چین۱۰۰ ۱۴۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۲۵ چین۱۰۰ ۱۹۷۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۳۰ چین ۱۰۰ ۲۳۶۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۳۵ چین۱۰۰ ۲۷۵۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۴۰ چین۱۰۰ ۳۱۴۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۵۰ چین۱۰۰ ۳۷۳۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۵۰ چین۱۲۵ ۴۷۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۵۰ فولادمبارکه۱۰۰ ۳۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۵۰ فولادمبارکه۱۲۵ ۴۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۱ فولادمبارکه۱۰۰ ۸۰۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سفال ۸۰۰۴ ۱ فولادمبارکه۱۲۵ ۱۰۰۰۰کف بنگاه تهران

ورق رنگی نارنجی

ورق رنگی نارنجی
قیمتشرح کالاضخامتکارخانه عرضوزن ۱متر طول-گرمترخیص
تماسورق گالوانیزه رنگی نارنجی ۲۰۰۳ ۴۰ چین۱۰۰ ۳۱۴۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی نارنجی ۲۰۰۳ ۵۰ چین۱۰۰ ۳۷۳۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی نارنجی ۲۰۰۳ ۵۰ چین۱۲۵ ۴۷۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی نارنجی ۲۰۰۳ ۵۰ فولادمبارکه۱۰۰ ۳۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی نارنجی ۲۰۰۳ ۵۰ فولادمبارکه۱۲۵ ۴۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی نارنجی ۲۰۰۳ ۱ فولادمبارکه۱۰۰ ۸۰۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی نارنجی ۲۰۰۳ ۱ فولادمبارکه۱۲۵ ۱۰۰۰۰کف بنگاه تهران

ورق رنگی پرتقالی

ورق رنگی پرتقالی
قیمتشرح کالاضخامتکارخانه عرضوزن ۱متر طول-گرمترخیص
تماسورق گالوانیزه رنگی پرتقالی ۱۰۲۸ ۴۰ چین۱۰۰ ۳۱۴۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی پرتقالی ۱۰۲۸ ۵۰ چین۱۰۰ ۳۷۳۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی پرتقالی ۱۰۲۸ ۵۰ چین۱۲۵ ۴۷۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی پرتقالی ۱۰۲۸ ۵۰ فولادمبارکه۱۰۰ ۳۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی پرتقالی ۱۰۲۸ ۵۰ فولادمبارکه۱۲۵ ۴۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی پرتقالی ۱۰۲۸  ۱ فولادمبارکه۱۰۰ ۸۰۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی پرتقالی ۱۰۲۸ ۱ فولادمبارکه۱۲۵ ۱۰۰۰۰کف بنگاه تهران

ورق رنگی زرد

ورق رنگی زرد
قیمتشرح کالاضخامتکارخانه عرضوزن ۱متر طول-گرمترخیص
تماسورق گالوانیزه رنگی زرد ۱۰۲۳ ۵۰ فولادمبارکه۱۰۰ ۳۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی زرد ۱۰۲۳ ۵۰ فولادمبارکه۱۲۵ ۴۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی زرد ۱۰۲۳ ۱ فولادمبارکه۱۰۰ ۸۰۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی زرد ۱۰۲۳ ۱ فولادمبارکه۱۲۵ ۱۰۰۰۰کف بنگاه تهران

ورق رنگی سبز

ورق رنگی سبز
قیمتشرح کالاضخامتکارخانه عرضوزن ۱متر طول-گرمترخیص
تماسورق گالوانیزه رنگی سبز ۶۰۲۴  ۴۰ چین۱۰۰ ۳۱۴۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سبز ۶۰۲۴ ۵۰ چین۱۰۰ ۳۷۳۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سبز ۶۰۲۴ ۵۰ چین۱۲۵ ۴۷۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سبز ۶۰۲۴ ۵۰ فولادمبارکه۱۰۰ ۳۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سبز ۶۰۲۴ ۵۰ فولادمبارکه۱۲۵ ۴۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سبز ۶۰۲۴ ۱ فولادمبارکه۱۰۰ ۸۰۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی سبز ۶۰۲۴ ۱ فولادمبارکه۱۲۵ ۱۰۰۰۰کف بنگاه تهران

ورق رنگی صورتی

ورق رنگی صورتی
قیمتشرح کالاضخامتکارخانه عرضوزن ۱متر طول-گرمترخیص
تماسورق گالوانیزه رنگی صورتی ۴۰۰۲ ۱۸ چین۱۰۰ ۱۴۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی صورتی ۴۰۰۲ ۴۰ چین۱۰۰ ۳۱۴۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی صورتی ۴۰۰۲ ۵۰ چین۱۰۰ ۳۷۳۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی صورتی ۴۰۰۲ ۵۰ چین۱۲۵ ۴۷۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی صورتی ۴۰۰۲ ۵۰ فولادمبارکه۱۰۰ ۳۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی صورتی ۴۰۰۲ ۵۰ فولادمبارکه۱۲۵ ۴۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی صورتی ۴۰۰۲ ۱ فولادمبارکه۱۰۰ ۸۰۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی صورتی ۴۰۰۲ ۱ فولادمبارکه۱۲۵ ۱۰۰۰۰کف بنگاه تهران

ورق رنگی بنفش

ورق رنگی بنفش
قیمتشرح کالاضخامتکارخانه عرضوزن ۱متر طول-گرمترخیص
تماسورق گالوانیزه رنگی بنفش ۴۰۰۵ ۱۸ چین۱۰۰ ۱۴۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی بنفش ۴۰۰۵ ۵۰ چین۱۰۰ ۳۷۳۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی بنفش ۴۰۰۵ ۵۰ چین۱۲۵ ۴۷۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی بنفش ۴۰۰۵ ۵۰ فولادمبارکه۱۰۰ ۳۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی بنفش ۴۰۰۵ ۵۰ فولادمبارکه۱۲۵ ۴۹۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی بنفش ۴۰۰۵ ۱ فولادمبارکه۱۰۰ ۸۰۰۰کف بنگاه تهران
تماسورق گالوانیزه رنگی بنفش ۴۰۰۵ ۱ فولادمبارکه۱۲۵ ۱۰۰۰۰کف بنگاه تهران

 

کاربردهای ورق گالوانیزه رنگی

از جمله کاربرد های ورق گالوانیزه رنگی موارد زیر شایان ذکر است:

پوشش سقف سوله

پوشش سقف شیروانی

پوشش سقف ویلا و ساختمان

حصار کشی کارگاهی

دیوار کشی موقت

جداسازی فضا ها

ساخت دستگاه های صنعتی

ساخت تابلو

انجام امور دکوراتیو

ساخت آلاچیق

ساخت تخته وایت بورد

ساخت فلاشینگ

بدنه خودرو

لوازم خانگی

صفحات رنگی

سقف ویلا

ویترین مغازه ها

و ده ها مورد دیگر ….

 

مشخصات فنی ورق های گالوانیزه رنگی

این ورق ها معمولا در ضخامت های کم  قیمت و خرید ورق رنگی تولید و عرضه می شوند و علت آن هم این است که محصول نهایی و خروجی اصلی از ورق گالوانیزه رنگی خام نیاز به انواع خم و برش و ماشینکاری دارد.

رنج تولید یا واردات این محصول ضخامت ۱۶ صدم میلیمتر  تا ۱ میلی متر  است و در ابتدا به صورت رول (حلقه یا کویل) تولید می شوند.

عرض رول های ورق گالوانیزه رنگی به صورت استانداد ۱۰۰ یا ۱۲۵ سانتی متر است که در بازار به ترتیب به آنها کوتاه و بلند گفته می شود.

عرض های نا متعارفی مانند ۱۰۹ سانت (تولید کننده های ساندویچ پانل) یا ۱۲۲ سانت (چینی سفارش امارات) یا عرض های سفارشی نیز در بازار گهگاهی پیدا می شوند.

در مورد ضخامت و عرض صحبت کردیم، حتما می پرسید طول این ورق ها چقدر است؟ سوال خوبی است؛چون وزن این رول ها حدود ۶تن است طول ورق ها بین ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ متر بنا به عرض و ضخامت خواهد بود. اما همه که قرار نیست یک رول کامل بخرند !

برای مصارف خرد و کلان برنامه ای وجود دارد.در خرده فروشی  معمولا ورق های با عرض ۱۰۰ سانت را با طول ۲ متر و ورق های با عرض ۱۲۵ سانت را با طول ۲/۵ متر از رول برش زده و با نام های ورق کوتاه رنگی و  ورق رنگی بلند عرضه می کنند.

با در اختیار داشتن خطوط برش مجهز ، تمام اتوماتیک و پیشرفته این امکان را دارد که ورق گالوانیزه رنگی را به شما با طول و عرض دلخواه شما عرضه کند.در این روش که برش از رول نام دارد با دقت کمتر از نیم سانتی متر تلورانس و تا طول ۱۲ متر قابلیت برش وجود دارد.

 

تشخیص ورق رنگی اصلی و تقلبی

تا اینجا در مورد ضخامت ، طول و عرض و مشخصات فیزیکی ورق های گالوانیزه رنگی صحبت شد ؛ مورد مهمی نیز وجود دارد که شما با دانستن آن خرید مطمئنی خواهید داشت!

کلک نخورید !

ورقهای گالوانیزه رنگی را برگی نخرید ! فروشندگان ورق های گالوانیزه رنگی مانند سایر آهن فروشان موظفند کالای فلزی را به صورت وزنی (کیلویی) بفروشند ، نه شاخه و برگ و غیره …

مگر اینکه خود شما بخواهید برای سهولت در محاسبات برای شما این عدد وزنی را به برگ تبدیل کنند.

یکی از روش های کلک زدن قیمت و خرید ورق رنگی  در این زمینه این است که فروشنده به شما قیمت ورق ۵۰ صدم میل را برگی ایکس تومان اعلام میکند و شما خوشحال و راضی از اینکه فروشنده منصف را  پیدا کرده اید اقدام به خرید می کنید. غافل از اینکه ممکن است فروشنده بی انصاف دارد ورق ۴۰ صدم میل و یا حتی ۳۰ صدم میل  را به اسم ورق ۵۰ صدم میل به شما می فروشد و شما آگاه نیستید.

علت اختلاف قیمت ، اختلاف وزن بین دو کالاست.اگر شما از فروشنده بخواهید که کالای شما را بر اساس وزن قیمت بدهد و برای مثال بگوید ورق ۵۰ صدم کیلویی ایکس تومان و ورق ۴۰ صدم کیلویی ایکس تومان ، شما به سادگی متوجه اختلاف قیمت خواهید شد.پس همیشه یا ورق رنگی را کیلویی بخرید و یا اگر برگی خریدید به شرط وزن این کار را انجام دهید.

 

وزن ورق رنگی 

خوب از کجا بدانیم وزن ورق های رنگی چقدر است؟

قبلا در پست محاسبه وزن فلزات آموزش کاملی در این خصوص دادم، و با توجه به چگالی ورق گالوانیزه رنگی که عدد ۷/۸۶ می باشد به سادگی متوجه می شوید که یک برگ ورق رنگی با ابعاد۱*۲ متر با ضخامت ۵۰ صدم میل حدود۸کیلوگرم و با ضخامت ۴۰ صدم میل حدود ۶کیلوگرم خواهد بود. این دو کیلوگرم اختلاف وزن جزئی با قیمت امروز ورق رنگی که حدود کیلویی ۱۲ هزار تومان است می شود نزدیک ۲۴ هزار تومان برای یک برگ !

یعنی یک فروشنده بی انصاف با فروش ورق گالوانیزه رنگی به صورت برگی  با اختلاف هزار تومان ارزان تر از بقیه همکاران و با فروش ورق ۴۰ صدم به جای ۵۰ صدم به راحتی می تواند برگی ۱۹هزار تومان به شما گرانتر  بفروشد !!! و شما تصور کنید که ارزان تر از بقیه فروشگاه ها خریده اید !

در مورد ورق های آلومینیوم رنگی چگالی را ۲/۷ و در مورد ورق های آلوزینک رنگی نیز چگالی را ۷ در نظر بگیرید.

ورق های آلومینیوم رنگی و آلوزینک رنگی در بازار ایران مصرف کمتری دارند و به همین دلیل توضیح بیشتری در مورد آنها ننوشتم، ولی در صورت نیاز حتما به شما کمک خواهم کرد.

 

 رنگ های موجود  ورق گالوانیزه رنگی

ورق های گالوانیزه رنگی در رنگ های متنوع و کاربردی زیر تولید و عرضه می شوند:

سفید رال ۹۰۱۶

قهوه ای سوخته رال  ۸۰۱۷

قهوه ای شکلاتی رال  ۸۰۰۴

آبی رال ۵۰۱۵

قرمز رال ۳۰۰۰

نارنجی رال ۲۰۰۳

زرد رال ۱۰۲۳

سبز رال ۶۰۲۴

صورتی رال ۴۰۰۳

بنفش رال ۴۰۰۵

پرتقالی رال ۱۰۲۸

کرم رال ۱۰۱۵

سایر رنگ ها یا مقطعی در بازار پیدا می شوند یا بایدبه صورت سفارشی تولید شوند.

قیمت و خرید ورق رنگی

فرم های ورق رنگی

ورق های رنگی گالوانیزه   برای سقف های شیروانی در فرمینگ های زیر با طول سفارشی قابل تولید و اجراست :

ورق گالوانیزه رنگی طرح کرکره سینوسی

ورق گالوانیزه رنگی طرح ذوزنقه

ورق گالوانیزه رنگی طرح شادولاین

ورق گالوانیزه رنگی طرح سفال پالرمو(طرح سفال ژاپنی)

ورق گالوانیزه رنگی طرح سفال ژنوا (طرح سفال ایتالیایی)

ورق گالوانیزه رنگی طرح دامپا طولی

ورق گالوانیزه رنگی طرح لمبه (تولید با دستگاه پرس بریک)

قیمت و خرید ورق رنگی